Program Plava zastavica sprovodi se u Crnoj Gori od 2003. godine, kada je NVO "EKOM" postala pridruženi član Fondacije za ekološku edukaciju (FEE) i time stekla pravo da bude nacionalni operater za Plavu zastavicu u Crnoj Gori.

 

Oznaku »Plava zastavica« dodjeljuje Međunarodni žiri, a na predlog Nacionalne komisije i to za jednu sezonu. Ukoliko se tokom sezone promjene uslovi na plaži ili marini, Plava zastavica može biti povučena privremeno ili trajno.

 

Po odluci Nacionalne komisije, formirane od strane Ministarstva turizma, Plava zastavica u Crnoj Gori se odvija u dvije faze, odnosno, zainteresovanom kupalištu ili marini se u prvoj godini dodjeljuje sertifikat kandidata, te se nakon uspješno završene pilot faze, to kupalište ili marina može kandidovati za Plavu zastavicu kod Međunarodnog žirija.

 

Uspjeh programa Plava zastavica vidi se i po tome da je broj plavih zastavica u Crnoj Gori stalno u porastu: 6 u 2004., 10 u 2005., 15 u 2006., 20 u 2007., 18 u 2008. te 19 u 2009. i 2010. godini.

 

U proteklih 7 godina, kako u pilot fazi tako i samoj kampanji, je učestvovalo preko 40 plaža.

 

Pored finansijske i organizacione podrške od strane Javnog preduzeća za upravljanje Morskim dobrom, kampanju Plava zastavica u Crnoj Gori podržavaju i Ministarstvo turizma, Ministarstvo uredjenja prostora i zaštite životne sredine, Nacionalna turistička organizacija, Crveni krst Crne Gore, primorske opštine i lokalne ekološke nevladine organizacije.

 

Program Plava zastavica je 2005. i 2008. godine dobio nagradu »Wild Beauty Award« za doprinos kvalitetu, afirmaciji i promociji turističke ponude Crne Gore.

 

Sva kupališta koja su proglašena najboljim plažama u Crnoj Gori, bila su iz programa Plava zastavica: 2006. „Miami” na Velikoj plaži, 2007. „Kalardovo” kod Tivta, 2008. „Stevuzo” u uvali Dobreč na Luštici te 2009. „MCM Beach” na Velikoj plaži.

 

Ovim međunarodnim priznanjem Crnoj Gori se olakšava da svojim jedinstvenim prirodnim potencijalom, bistrim morem, uređenim plažama i obalama, opremljenim marinama konkuriše na svjetskom tržištu kao jedna od kvalitetnih i prepoznatljivih destinacija