U organizaciji NU “EKOM”, nacionalnog operatera Plave zastavice i JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, u PC “Vukšić” 18. decembra 2018. godine održan je godišnji skup o programu Plave zastavice.

Na seminaru je analizirana prethodna sezona sa aspekta ispunjenosti kriterijuma kampanje, kontrole kupališta koja su bila u pilot fazi i prvoj redovnoj godini programa Plava zastavica kao i analize sanitarnog kvaliteta morske vode na kupalištima tokom 2018. godine.

1 IMG_1756 2 IMG_1761 3 IMG_1766
(Foto: Nemanja Malovrazić)

Poseban akcenat ove godine je dat aktivnostima Marine Bar, koja je prva i jedina marina u Crnoj Gori sa Plavom zastavicom. Govorilo se i o kampanji “Blue Flag Med Week” koja je održana tokom prve sedmice jula širom Mediterana, uključujući i Crnu Goru. NVO “Green net”, koja je partner Plave zastavice, predstavila je ekološke akcije koje je organizovala tokom prethodne sezone.

Audrey Sabet, Green Key auditor, održala je prezentaciju programa “Zeleni ključ” koji se od 2017. godine sprovodi i u našoj zemlji. Predstavljeni su uslovi za sticanje ove ekološke oznake, koja je najrasprostranjenija u svijetu.

4 IMG_1774 5 IMG_1793 6 IMG_1797

Ovogodišnji seminar je imao zapaženo interesovanje korisnika kupališta i marine, partnerskih nevladinih organizacija, pa se očekuje još bolje sprovođenje aktivnosti tokom naredne sezone.
Rok za predaju godišnjih izvještaja za 2018. godinu je 31. decembar 2018. godine.