05.septembra na kupalištima „La Suerte” i „Kamenovo beach” organizovana je peta eko akcija tokom sezone 2016. tokom koje su posjetiocima plaže prezentirane nove improvizovane pepeljare za odlaganje pikavaca, žvakaćih guma i sl. koje se najteže uklanjaju sa plaže.

Kroz mini patrolu na plaži posjetiocima je ukazano na probleme koji nastaju nesavjesnim odlaganjem opušaka, palica od sladoleda, žvakaćih guma i ostalog otpada. Posebna pažnja je skrenuta pušačima, za koje su napravljene pepeljare adekvatne za plažu i pijesak, u kojima mogu ostavljati opuške i kasnije sve zajedno odložiti u najbližu kantu za smeće.

Reakcije su bile različite, ali je akcija uspješno sprovdena i napravljen je plan za dalju upotrebu ovih pepeljara.

pepeljara pepeljara 2