30god-pz

accesrec

Izbor jezika
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Pretraga sajta

Na kupalištu Paradiso u uvali Utjeha održana je kreativna radionica za najmladje („Pinokio”, Valjevo).

fotografija 1b fotografija 3 fotografija 2c

Opširnije...

 

Od 18. do 31. jula predstavnici NVO „EKOM” i JP za upravljanje morskim dobrom obavili su kontrolu plaža sa Plavom zastavicom u 2014. godini, kao i kupališta u pilot fazi.
Cilj je bio da se provjeri ispunjenost kriterijuma kampanje, ukaže na eventualne propuste i daju savjeti kako da se stanje popravi.
Uzimajući u obzir loše vremenske prilike, stanje na provjerenim kupalištima je vrlo dobro, a manji propusti su otklonjeni tokom narednih par dana i o tome podnijeti foto izvještaji nacionalnom operateru kampanje Plava zastavica.

P7183248 P7183277 P7243347

 

Prvo izdanje muzičkog festivala “Sea dance” na Jazu od 14. do 17. jula 2014. godine imalo je i prateću ekološku kampanju “Every can counts” (“Svaka limenska se računa”) koju je sprovela ReCAN - Fondacija za reciklažu limenki za piće iz Beograda. Na više punktova na plaži Jaz postavljene su namenske kutije, džakovi i ručne prese za aluminijumske limenke.

DSC 8269 DSC 8635

Opširnije...

 

Plava zastavica za plaže podrazumijeva ispunjenost 32 kriterijuma Jedan od ključnih kriterijuma iz oblasti ekološkog obrazovanja je da se „minimum 5 ekološko-edukativnih aktivnosti mora sprovesti na plaži tokom sezone”.

U želji da pomogne zakupcima plaža i lokalnim NVO da organizuju ove aktivnosti, NVO “EKOM”, kao nacionalni operater Plave zastavice u Crnoj Gori je preveo i prilagodio Priručnik sa ekološko-edukativnim aktivnostima koji je pripremila medjunarodna koordinacija programa u Kopenhagenu.

Priredjivanjem ovog priručnika koji je nastao 2013. godine na osnovu priloženih ekoloških aktivnosti iz preko 30 zemalja, na popularan način su prikazane aktivnosti koje se mogu organizovati i na plažama Crne Gore. Priručnik je uradjen sa velikim brojem fotografija i ilustracija u boji, sa kratkim opisima aktivnosti, ciljnih grupa, orjentacionim trajanjem, pregledom neophodnog materijala i načinom oglašavanja.

Ovdje možete preuzeti priručnik u pdf formatu.

 

Do 30. juna su podignute Plave zastavice na svih 16 kupališta u Crnoj Gori koje je odobrio Medjunarodni žiri u Kopenhagenu.
Pored toga, još trinaest plaža je u Pilot fazi 2014., gdje će i ove godine biti "Porto Montengro", kandidovan za dodjelu Plave zastavice za marine.
Korekcija broja pilot plaža je nastala jer se na plaži Kamenovo nalaze dva kupališta „Kamenovo beach” (zakupac: „Kamenovo beach” doo) i „Kamenovo” (zakupac: „La Suerte” doo).

kamenovo