30god-pz

accesrec

Izbor jezika
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Pretraga sajta

U organizaciji NU EKOM, nacionalnog operatera Plave zastavice i JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, u PC Vukšić 16. decembra 2015. održan je godišnji skup zakupaca plaža u redovnom i pilot programu.
Izlagači na seminaru su bili: Saša Karajović, nacionalni koordinator Plave zastavice u Crnoj Gori, Aleksandra Ivanović i Nemanja Malovrazić iz JPMDCG.

Pc 1 Pc 2 Pc 3

Bila je to prilika da se analizira protekla sezona i pokaže postupak utvrdjivanja prosječnog kvaliteta morske vode za kupanje u protekle dvije odnosno četiri godine, a što je jedan od eliminatornih kriterijuma za kandidovanje plaže za Plavu zastavicu u narednoj godini. Dogovoreni su koraci za sezonu 2016. godine - rok za predaju godišnjih izvještaja je 21. decembar 2016. godine.

 

wbaalmaraalmara2

U organizaciji Nacionalne turističke organizacije Crne Gore dodjela godišnjih nagrada za doprinos kvalitetu, afirmaciji i promociji turističke ponude Crne Gore „Wild Beauty Award 2015“ održana je 15.12.2015. u Capital Plaza’ centru u Podgorici. Ove godine koncept dodjele nagrada je značajno promijenjen i unaprijeđen. Smanjen je broj kategorija pa su nagrade dodjeljene u šest kategorija, hoteli, restorani, plaže, plažni barovi, događaji i atrakcije.

Nagradu za najbolji plažni bar dobilo je kupalište Almara beach u uvali Oblatno, koje je u programu Plave zastavice od 2010. godine.

Dodjela prestižnog nacionalnog priznanja WBA ustanovljena je 2005. godine u pravcu podsticanja i afirmacije sektora turizma, unapređenja kvaliteta, promocije i konkurencije, kreiranja i prepoznavanja turističkih vrijednosti, a slijedeći strateško opredjeljenje za stvaranje održivog i prepoznatljivog turističkog proizvoda Crne Gore, čija je osnovna premisa kvalitet na svim nivoima turističke ponude.

Podsjećamo, NVO “EKOM” je za kampanju „Plava zastavica” 2005. i 2007. godine dobila ovu nagradu za podizanje kvaliteta turističke ponude, a sve nagradjene plaže u prethodnim godinama imale su ovo obilježje (2006. Miami, Velika ulcinjska plaža; 2007. Kalardovo, Tivat; 2008. Dobreč, Luštica; 2009. MCM, Velika ulcinjska plaža; 2010. Plavi horizonti, Radovići; 2011. Safari, Velika ulcinjska plaža; 2012. Almara beach, uvala Oblatno; 2013. Queen of Montenegro, Bečići; 2014. Rivijera, Njivice i Sveti Toma, Bečići).

 

U Baru je 03. decembra 2015. godine održana radionica „Establishment of Marina Environmental Management System (EMS)” u sklopu projekta “Primjena i promocija koncepta održivog razvoja AD Marina Bar – SUST MARINA”. Jedan od ciljeva ovog projekta je i dobijanje Plave zastavice za Marinu Bar, koja je u pilot fazi tokom 2015. i 2016. godine. U sklopu programa održana je prezentacija i trening u korišćenju mobilne vakum pumpe za ispumpavanje otpadnih voda sa plovila, koja je nabavljena kroz projekat SUST - MARINA. U pokaznoj vježbi učestvovali su i studenti kotorskog Fakulteta za pomorstvo. Ovo je bila jedna od tri ekološke aktivnosti u sklopu pilot faze za Plavu zastavicu u 2015. godini.

foto1 foto2 foto3

Opširnije...

 

Od 22. do 24. oktobra 2015. u južnoj Holandiji održan je godišnji skup operatera Plave zastavice, jednog od pet programa Fondacije za ekološku edukaciju (FEE) koji se odvija u 49 zemalja svijeta na 4.154 lokacija (3.466 plaža i 688 marina).

Plava zastavica je počela 1985. godine u Francuskoj, a sada je to svjetska kampanja, koja bi naredne godine trebalo da počne i u Japanu, Južnoj Koreji, SAD I Mauricijusu.

PZ-Holandija01 PZ-Holandija02 PZ-Holandija03

Domaćin skupa je bila ostrvska opština Goeree-Overflakkee, koja ima najviše Plavih zastavica na svijetu – 9, što je jedan od jasnih dokaza ekološke osvešćenosti mještana i dio programa “Energy Zero Island 2020”. Na to su u više navrata ukazivali zvaničnici brojnih gradića na ostrvu koji su predstavljali svoje planove i dostignuća u održivom korišćenju resursa Sjevernog mora, s jedne strane ostrva i slanog jezera s druge strane.

Opširnije...

 

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom kontinuirano, od 1995. godine prati sanitarnu ispravnost i kvalitet morske vode na kupalištima tokom ljetnje turističke sezone, na osnovu Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda.

Svake godine, za realizaciju ovog posla, putem javnog tendera bira se akreditovana laboratorija koja ispunjava propisane uslove za obavljanje ove vrste poslova. Za realizaciju ovogodišnjeg Programa, putem javnog tendera, izabran je Institut za biologiju mora iz Kotora, čija laboratorija posjeduje akreditaciju za metodologiju analize obaveznih mikrobioloških parametara po ISO standardima koji su propisani i našim zakonima i EU Direktivom.

Programom za 2015. godinu previđen je monitoring kvaliteta morske vode na ukupno 90 lokacija duž Crnogorskog primorja i to: 14 u opštini Ulcinj, 11 u opštini Bar, 23 u Budvi, 9 u Tivtu, 13 u Kotoru, i 20 na teritoriji opštine Herceg Novi. Ovaj monitoring je obuhvatio svih 18 plaža sa Plavom zastavicom, kao i 12 kupališta u pilot programu.

Rezultati svih ovogodišnjih ispitivanja, na crnogorskom I engleskom jeziku, mogu se naći na sajtu JP Morsko dobro (www.morskodobro.com).

slajd 1  slajd 2

Radi kvalitetnije prezentacije i dostupnosti podataka o kvalitetu morske vode građanima i turistima, Javno preduzeće je, priredilo softverski aplikativni sistem za obradu i prezentaciju podataka, kojem se može pristupiti putem Interneta. Ovaj sistem, kroz prikazivanje podataka simbolima na mapi omogućava jednostavniju i bržu prezentaciju kvaliteta morske vode na kupalištima u Crnoj Gori.

Opširnije...