30god-pz

Total Beach_Access

Izbor jezika
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Pretraga sajta

05.septembra na kupalištima „La Suerte” i „Kamenovo beach” organizovana je peta eko akcija tokom sezone 2016. tokom koje su posjetiocima plaže prezentirane nove improvizovane pepeljare za odlaganje pikavaca, žvakaćih guma i sl. koje se najteže uklanjaju sa plaže.

Kroz mini patrolu na plaži posjetiocima je ukazano na probleme koji nastaju nesavjesnim odlaganjem opušaka, palica od sladoleda, žvakaćih guma i ostalog otpada. Posebna pažnja je skrenuta pušačima, za koje su napravljene pepeljare adekvatne za plažu i pijesak, u kojima mogu ostavljati opuške i kasnije sve zajedno odložiti u najbližu kantu za smeće.

Reakcije su bile različite, ali je akcija uspješno sprovdena i napravljen je plan za dalju upotrebu ovih pepeljara.

pepeljara pepeljara 2

 

Fondacija za ekološku edukaciju (FEE) je međunarodna organizacija koja od 1981. godine promoviše ekološko obrazovanje za održivi razvoj. FEE je krovna organizacija sa mrežom članica iz preko 70 država svijeta. FEE je aktivna u oblasti ekološke edukacije kroz 5 programa: Plava zastavica, Zeleni ključ, Eko škole, Učimo o šumama i Mladi ekoreporteri.

Plava zastavica, kao svjetsko prestižno ekološko obilježje, promoviše održivi razvoj na plažama i u marinama kroz sprovođenje strogih kriterijuma iz oblasti kvaliteta vode, ekološkog obrazovanja, ekološkog upravljanja i informisanosti, te sigurnosti i usluga. Jedan od ključnih kriterijuma iz oblasti ekološkog obrazovanja je da se „Minimum 5 ekološko-edukativnih aktivnosti mora sprovesti na plaži tokom sezone”.

Opširnije...

 

Tokom sezone (od juna do oktobra), sve plaže i u pilot programu Plava zastavica imaju obavezu da organizuju 5 ekoloških akcija.

Na kupalištu hotela “Korali “ u Sutomoru održana je ekološko-edukativna akcija “Za bezbjednu i čistu plažu” u kojoj su učestvovali najmladji posjetioci, spasilac i animator.

korali 1 korali 2 korali 3

Opširnije...

 

Tokom sezone (od juna do oktobra), sve plaže u redovom ili pilot programu Plava zastavica imaju obavezu da organizuju 5 ekoloških akcija.
Na kupalištu “Mojito” na Velikoj plaži, 28.07. je održan ekološki dogadjaj pod nazivom  "Mladi istraživači". Akcija je imala interaktivan pristup i edukativni karakter. Sastojala se od: upoznavanja učesnika o važnosti očuvanja životne sredine kroz pitanja i odgovore, zatim su svi učesnici nacrtali zabrane koje su sami osmislili i mislili da su bitne (na već pripremljenim šablonima-znakovima) da bi na kraju sve to okačili na oglasnu tablu.

DSC 0054 DSC 0076 DSC 0096

Opširnije...

 

Od 15. do 27. jula predstavnici NVO „EKOM” i JP za upravljanje morskim dobrom obavili su kontrolu većine plaža sa Plavom zastavicom u 2016. godini, kao i kupališta u pilot fazi.
Cilj je bio da se provjeri ispunjenost kriterijuma kampanje, ukaže na eventualne propuste i daju savjeti kako da se stanje popravi.
Uzimajući u obzir loše vremenske prilike, stanje na provjerenim kupalištima je vrlo dobro, a manji propusti su otklonjeni tokom narednih par dana i o tome su podnijeti foto izvještaji nacionalnom operateru kampanje Plava zastavica.

kontrola 1  kontrola 2-1  kontrola 3

Opširnije...