30god-pz

Total Beach_Access

Izbor jezika
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Pretraga sajta

ECOM


 

Nevladina organizacija “Udruženje za ekološki konsalting - EKOM” je samostalno i dobrovoljno udruženje koje okuplja stručnjake iz oblasti zaštite životne sredine.

EKOM, kao organizacija koja se bavi konsultantskim poslovima smatra da je osnova rješavanja svakog ekološkog problema obučavanje i podizanje ekološke svijesti pojedinca. Na ovaj način, kada se pojedincu predoče uzroci ekološkog problema, na njega se utiče da direktno preuzme odgovornost za aktivnu i primjenjenu zaštitu životne sredine.

Stručne oblasti u kojima EKOM ostvaruje programske ciljeve su: održivi razvoj, integralno upravljanje prirodnim resursima, politika zaštite životne sredine, procjena nosećih kapaciteta u životnoj sredini, procjena osjetljivosti, procjena rizika i strateška procjena uticaja na životnu sredinu, procjena uticaja zahvata na životnu sredinu, standardizacija u oblasti zaštite životne sredine, integracija aspekata zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, biodiverzitet, wetland područja, priobalna područja i more, zaštićena područja mora i kopna, eko-turizam, informatika u životnoj sredini, i druge aktivnosti kojima se doprinosi očuvanju životne sredine.

EKOM postoji od 2001. godine i u prvih nekoliko godina sproveo je više kampanja i projekata: “Edukacija ribolovačkih društava – ribara na Skadarskom jezeru u cilju podizanja ekološke svijesti” (u okviru programa REC-a), 3 radionice u okviru projekta “Trening za NVO za pisanje projekata” (za potrebe World Vision), priprema projekta “Zaštićena morska područja” (u saradnji sa Jadranskim projektom Delfin iz Hrvatske), seminar “Upravljanje čvrstim otpadom” (u saradnji sa NVO “Pro mare” iz Budve).

Od 2003. godine EKOM je pridruženi, a od 2009. godine i punopravni član Fondacije za ekološku edukaciju (FEE), čime je stekao pravo da kao nacionalni operater sprovodi programe FEE i to: Plavu zastavicu od 2003, Mlade ekoreportere od 2008. i Zeleni ključ od 2017. godine.

Program Plava zastavica je 2006. i 2008. godine dobio nagradu »Wild Beauty Award« za doprinos kvalitetu, afirmaciji i promociji turističke ponude Crne Gore, 2013. godine dobijena je i Zelena zvijezda za najbolju ekološku kampanju u Crnoj Gori.

 

 

Kontakt:
NVO “EKOM”

Koordinator programa:
SAŠA KARAJOVIĆ
P. fah 76 (c/o montecep)
85 330 Kotor
MONTENEGRO

tel.fax. +382 (0)32 323 123
mob.tel. +382 (0)69 05 05 44
e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ; Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
www.ecom.org.me