30god-pz

Total Beach_Access

Izbor jezika
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Pretraga sajta

FEE

Fondacija za ekološku edukaciju (FEE) je nevladina i neprofitna organizacija koja promoviše održivi razvoj kroz ekološko obrazovanje.

FEE je medjunarodna krovna organizacija sa po bar jednom organizacijom u svakoj zemlji članici, koje predstavljaju FEE na svom nacionalnom nivou i gdje sprovode pojedine kampanje.

Pored nacionalnih organizacija, pojedine medjunarodne organizacije i institucije mogu postati pridruženi članovi FEE.

FEE je krajem 2016. godine imala članice 73 zemlje sa svih kontinenata.

FEE je od 1981. godine aktivno promovisala ekološko obrazovanje kroz svoje medjunarodne programe, čija je svrha bila da se prenesu zalaganja Agende 21 i uključe ljudi svih dobi i nacija, a kroz formalno školsko obrazovanje, obuku kadrova i podizanje svijesti gradjana.

FEE je aktivna kroz svojih 5 programa ekološke edukacije - “Plava zastavica”, “Eko škole”, “Mladi eko-reporteri”, “Učimo o šumama” i “Zeleni ključ”.

Kada nacionalna nevladina organizacija postane članica FEE, ona u početku dobija status pridruženog člana. U roku od 3-5 godina, ona mora da postane punopravni član, što znači da treba u potpunosti da primjeni bar 2 od 5 programa FEE.

Sjedište FEE - Fondacije za ekološku edukaciju, kao i Medjunarodne koordinacije Plave zastavice nalazi se u Danskoj.

 

 

FEE Secretariat – Blue Flag

Scandiagade 13, 2450 Copenhagen SV,
DENMARK.
+45 70 22 24 27
info@fee.global