30god-pz

accesrec

Izbor jezika
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Pretraga sajta

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom kontinuirano, od 1995. godine prati sanitarnu ispravnost i kvalitet morske vode na kupalištima tokom ljetnje turističke sezone, na osnovu Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda.

Svake godine, za realizaciju ovog posla, putem javnog tendera bira se akreditovana laboratorija koja ispunjava propisane uslove za obavljanje ove vrste poslova. Za realizaciju ovogodišnjeg Programa, putem javnog tendera, izabran je Institut za biologiju mora iz Kotora, čija laboratorija posjeduje akreditaciju za metodologiju analize obaveznih mikrobioloških parametara po ISO standardima koji su propisani i našim zakonima i EU Direktivom.

Programom za 2015. godinu previđen je monitoring kvaliteta morske vode na ukupno 90 lokacija duž Crnogorskog primorja i to: 14 u opštini Ulcinj, 11 u opštini Bar, 23 u Budvi, 9 u Tivtu, 13 u Kotoru, i 20 na teritoriji opštine Herceg Novi. Ovaj monitoring je obuhvatio svih 18 plaža sa Plavom zastavicom, kao i 12 kupališta u pilot programu.

Rezultati svih ovogodišnjih ispitivanja, na crnogorskom I engleskom jeziku, mogu se naći na sajtu JP Morsko dobro (www.morskodobro.com).

slajd 1  slajd 2

Radi kvalitetnije prezentacije i dostupnosti podataka o kvalitetu morske vode građanima i turistima, Javno preduzeće je, priredilo softverski aplikativni sistem za obradu i prezentaciju podataka, kojem se može pristupiti putem Interneta. Ovaj sistem, kroz prikazivanje podataka simbolima na mapi omogućava jednostavniju i bržu prezentaciju kvaliteta morske vode na kupalištima u Crnoj Gori.

Pored prezentacije podataka u tabelama i definisanim simbolima na mapi za svako pojedinačno kupalište, ovaj sistem omogućava i obradu podataka i prikaz ocjene kvaliteta morske vode na osnovu kojih se mogu izrađivati izvještaji o kvalitetu morske vode shodno Direktivi EU o kvalitetu voda za kupanje.

Prilikom ulaska u aplikaciju otvara se strana sa podacima o kvalitetu vode prikazanim na mapi Crne Gore, sa statistikom aktuelnog ispitivanja. Aplikacija omogućava korisniku da odabere pojedinačno ispitvanje, opštinu i kupalište za čije podatke je zainteresovan. Korisniku aplikacije je omogućeno da pristupi istoriji podataka za svako pojedinačno kupalište koja se sastoji od tabelarnog prikaza podataka o kvalitetu vode i pratećih informacija (fizičko hemijski parametri, informacije o meteo uslovima i sl.), kao i važećim zakonskim aktima koji se tiču praćenja sanitanog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima.

Aplikacija se nalazi na web stranici Javnog preduzeća za upravljanje morskimdobrom (www.morskodobro.com) tj. putem linka http://monitoring.morskodobro.com/ i dostupna je na crnogorskom i engelskom jeziku.

Takođe, aplikacija je rađena prema najnovijim stanardima, te je prilagođena za prikazivanje podataka na svim modelima računara, laptopova, tableta i mobilnih telefona. Na ovaj način, informacije o kvalitetu morske vode na kupalištima, od sada će biti dostupnije zainteresovanim građanima i turistima, te se nadamo da će ova aplikacija biti od koristi posebno turističkim organizacijama, hotelima, turističkim agencijama, kao i svim korisnicima kupališta, što će svakako doprinijeti unapređenju turističke ponude na crnogorskom primorju.