30god-pz

Total Beach_Access

Izbor jezika
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Pretraga sajta

Projekat "Selektivno sakupljanje ambalažnog otpada i edukacija" tokom ljeta u Herceg Novom, Ulcinju, Budvi i Tivtu realizovali Fondacija ReCAN iz Beograda sa partnerima Recomont i Ozon.

logo limenka po limenka logo-ozon-150x150 logo recomont

Opširnije u tekstu preuzetom sa portala Vijesti.

Na Velikoj plaži u Ulcinju postoji veliki potencijal za valorizaciju ambalažnog ali i drugih vrsta otpada koji se mogu ponovo upotrijebiti, kazao je Aleksandar Perović, izvršni direktor Ekološkog pokreta Ozon.
Ulcinj je jedan od četiri grada u kojima je Ozon, u saradnji sa Recomontom, operaterom ambalažnog otpada, u periodu od 26. jula do kraja avgusta, realizovao projekat "Selektivno sakupljanje ambalažnog otpada i edukacija".
Na Safari beach plaži u tom gradu, te Herceg Novom, Budvi i Tivtu, u okviru projekta je pravilno odloženo preko 5.000 komada ambalažnog otpada, od čega je najviše bilo plastične ambalaže.
Perović smatra da Velika plaža, kada je selektivno sakupljanje ambalažnog otpada u pitanju, ima potencijal zbog ogromnog broja turista, velike površine plaže, pristupnih puteva, solidne infrastrukture kada su posude za selektivno odlaganje otpada u pitanju, naročito na plažama sa Plavom zastavicom kao što je Safari beach, na kojoj je projekat realizovan.
"Sve su to više nego dobri preduslovi da se selektivnim prikupljanjem otpada i njegovim daljim tretmanom kroz proces reciklaže iskoriste značajne količine koje se generišu tokom ljetnjeg perioda, naročito tokom avgusta mjeseca kada je špic sezone, rekao je on.
U Ozonu žele da već sljedeće godine pomognu da se napravi akcioni plan za upravljanje ambalažnim otpadom na tom prostoru, uz uključivanje reciklera i javnog komunalnog preduzeća u sami proces planiranja.
"Tako bismo mogli da preciznim podacima provjerimo naše tvrdnje i dokažemo da je riječ o ozbiljnom potencijalu koji se ne bi smio potcjenjivati", rekao je Perović.
U okviru projekta "Selektivno sakupljanje ambalažnog otpada i edukacija" na plažama sa Plavom zastavicom Njivice, Queen of Montenegro, Plavi horizont i Safari beach, pravilno je odloženo preko 5.000 komada ambalažnog otpada.

queen of montenegro njivice 1

       „Queen of Montenegro”, Bečići                Hotel “Riviera”, Njivice

Cilj projekta, kako su kazali u Ozonu, bio je doprinos uspostavljanju pravilnog sistema upravljanja ambažalnim otpadom i edukacija korisnika plaža o separatnom odlaganju ambalažnog otada i reciklaži.

Promoteri koji su bili angažovani na projektu su na četiri crnogorske plaže ostvarili neposrednu komunikaciju sa preko 2.000 turista i podijelili 400 promotivnih majica kao nagrade za odgovoran odnos prema životnoj sredini.
Promoteri su na plažama boravili pet vikenda u julu i avgustu, po vremenu od četiri sata.
Ozon i Recomont će analizirati sistem upravljanja ambalažnim otpadom na plažama sa Plavom zastavicom, u planu je da od sakupljača otpada dobiju podatke o ukupnim količinama koje su generisane na prostoru na kom je realizovan projekat, kako bi dali preporuke kako unaprijediti stanje i povećati efikasnost svih učesnika.
U Herceg Novom, Tivtu i Budvi projekat je upotpunjen projektom "Svaka limenka se računa", čiji je nosilac Fondacija Recan iz Beograda, a gdje su Recomont i Ozon takođe partneri. U tom projektu se tretira ambalaža od aluminijuma, odnosno limenke, koje su turisti mogli sami da tretiraju u namjenskim presama.
Na projektu Recomonta i Ozona su angažovani studenti, većinom sa Metalurško-tehnološkog fakulteta, koji tokom studija i uče o upravljanju otpadom.

"To je još jedna vrijednost jer su ti mladi ljudi imali mogućnost da kroz upotpune teorijska znanja i daju ideje kako da se stanje u dijelu uspravljanja ambalažnim otpadom unaprijedi", kazali su u Ozonu.