30god-pz

accesrec

Izbor jezika
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Pretraga sajta

Od 18. do 31. jula predstavnici NVO „EKOM” i JP za upravljanje morskim dobrom obavili su kontrolu plaža sa Plavom zastavicom u 2014. godini, kao i kupališta u pilot fazi.
Cilj je bio da se provjeri ispunjenost kriterijuma kampanje, ukaže na eventualne propuste i daju savjeti kako da se stanje popravi.
Uzimajući u obzir loše vremenske prilike, stanje na provjerenim kupalištima je vrlo dobro, a manji propusti su otklonjeni tokom narednih par dana i o tome podnijeti foto izvještaji nacionalnom operateru kampanje Plava zastavica.

P7183248 P7183277 P7243347