30god-pz

accesrec

Izbor jezika
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Pretraga sajta

Seminar "OSI Plava zastavica" je organizovalo Udruženje paraplegičara Podgorica, a prisustvovali su predstavnici opštinskih udruženja paraplegičara, Ministarstva održvog razvoja i turizma, Uprave za  inspekcijske poslove, pojedinih turističkih organizacija i nevladinog sektora.

U prvom dijelu skupa je dat osvrt na predhodne projekte i predstavljena je brošura „Turistička mapa puta osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori“ te zakonska regulativa u oblasti pristupačnosti iz ugla kaznene politike. Govorilo se i o unaprjeđenju standarda, posmatrano kroz novi Pravilnik o uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje  lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

4 6
foto: Jelena Vukasović

U drugom dijelu skupa predstavljeni su primjeri dobre prakse, planovi i načini rješavanja pristupačnosti plaža u JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.  Saša Karajović, izvršni direktor NVO ECOM i nacionalni koordinator programa „Plava zastavica“ prezentovao je kampanju, kriterijum koji se odnosi na pristupačnost plaža i marina za osobe sa invaliditetom kao i iskustva u proteklih deset godina. Data je i ocjena stanja pristupačnosti crnogorskih plaža za lica sa invaliditetom i predložene mjere kako da se stanje u ovoj oblasti unaprijedi.

Ovdje možete preuzeti prezentaciju NVO "EKOM", nacionalnog operatera Plave zastavice