30god-pz

accesrec

Izbor jezika
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Pretraga sajta

Organizacija “Grčko društvo za zaštitu prirode” (HSPN) učestvuje u projektu POSBEMED, koji ima za cilj održivo upravljanje morskom travom Posidonia oceanica na plažama Mediterana.

POSBEMED logo

Tokom prve faze istraživanja treba locirati plaže na Mediteranu sa naslagama lišća i korijena morske trave Posidonia oceanica, a koje nanose vjetrovi i morske struje. Cilj je prepoznati samo plaže sa većim naplavinama, a ne sa malim količinama ostataka Posidonia oceanica.

 fotka plaze_sa_naslagama_morske_trave

Mreža plaža sa Plavom zastavicom može dati vrijedne informacije, koje bi inače bilo teško prikupiti. Zato se pozivaju svi zakupci plaža da popune kratki upitnik. To neće trajati više od par minuta, ali će pružiti izuzetno vrijedne informacije za program monitoringa.

Prevedeni upitnik, koji se nalazi na slijedećem linku, treba popuniti do 14. avgusta.