U organizaciji NU EKOM, nacionalnog operatera Plave zastavice i JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, u PC Vukšić 15. decembra 2016. godine održan je godišnji skup zakupaca plaža u redovnom i pilot programu Plave zastavice.

Na seminaru je analizirana prethodna sezona sa aspekta ispunjenosti kriterijuma kampanje, kontrole kupališta koja su bila u programu Plava zastavica i analize sanitarnog kvaliteta morske vode kupališta koja su u redovnom i pilot programu Plave zastavice.

Pc01 156941 Pc02 156935 Pc03 156954

Poseban akcenat je dat ekološkim akcijama koje su korisnici u obavezi da organizuju na svojim kupalištima tokom sezone, a u okviru kojih će naredne godine biti manjih promjena u odnosu na prethodnu. Radi razmjene iskustava u sprovođenju ekoloških akcija tokom sezone, na seminaru su neki od korisnika kupališta (“Vestevuzo”, Dobreč; “Kamenovo beach” i “La suerte”, Kamenovo; “Centar”, Sutomore i “Mojito”, Velika plaža) i predstavnici NVO (“Green net” i “Green home”) predstavili svoje akcije, način rada i realizaciju istih.

Ovdje možete preuzeti prezentacije “EKOM”, JPMDCG, “Green Net”, Kamenovo i Mojito.

Pc04 156951 Pc05 156962 Pc06 156965

Ovogodišnji seminar je imao veliko interesovanje kod korisnika kupališta uključenih u pilot i redovni program Plava zastavica i nevladinih organizacija, pa se očekuje i bolje sprovođenje aktivnosti.