30god-pz

Total Beach_Access

Izbor jezika
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Pretraga sajta

Fondacija za ekološku edukaciju (FEE) je međunarodna organizacija koja od 1981. godine promoviše ekološko obrazovanje za održivi razvoj. FEE je krovna organizacija sa mrežom članica iz preko 70 država svijeta. FEE je aktivna u oblasti ekološke edukacije kroz 5 programa: Plava zastavica, Zeleni ključ, Eko škole, Učimo o šumama i Mladi ekoreporteri.

Plava zastavica, kao svjetsko prestižno ekološko obilježje, promoviše održivi razvoj na plažama i u marinama kroz sprovođenje strogih kriterijuma iz oblasti kvaliteta vode, ekološkog obrazovanja, ekološkog upravljanja i informisanosti, te sigurnosti i usluga. Jedan od ključnih kriterijuma iz oblasti ekološkog obrazovanja je da se „Minimum 5 ekološko-edukativnih aktivnosti mora sprovesti na plaži tokom sezone”.

Medjunarodna koordinacija programa u Kopenhagenu, pripremila je brošuru „Best Blue Flag practises 2013-2014” koja uradjena sa velikim brojem fotografija i ilustracija u boji, sa kratkim opisima aktivnosti i ciljnih grupa. Ovaj priručnik sa najboljim iskustvima plaža sa Plavom zastavicom u svijetu namjenjen je zakupcima plaža, lokalnim nevladinim organizacijama i medijima, a u pripremi je i novo izdanje sa primjerima aktivnosti iz 2015. i 2016. godine.

Ovdje možete preuzeti brošuru na engleskom jeziku.