Nakon tri godine, crnogorske plaže sa plavom zastavicom ponovo su bile predmet medjunarodne kontrole ispunjenosti kriterijuma. Tokom tri dana (25-27. jula 2012. godine), plaže je obišao Finn Bolding Thompsen, izvršni direktor Fondacije za ekološku edukaciju (FEE).

Kontrola je obavljena na 14, od ukupno 19 plaža sa plavim zastavicama i generalni utisak je vrlo dobar. Dobijene su pohvale za visok stepen uredjenosti i organizacije kupališta, čistoću toaleta i spasilačku službu. Uočeni su i manji propusti u ispunjenosti kriterijuma na pojedinim kupalištima. Date su i preporuke kako da se unaprijedi ispunjenost kriterijuma kampanje Plava zastavica koji se odnose na pristup lica sa posebnim potrebama i recikliranje otpada na plažama.

Tokom kontrole, nezvanično je obavljen i pregled marine Porto Montenegro, koja je trenutno u pilot fazi kampanje. Date su i sugestije koje će olakšati dobijanje Plave zastavice u narednom periodu.

Finn Bolding Thompsen je podržao nastojanja NVO "EKOM", Nacionalne komisije za plavu zastavicu i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom da se i u narednom periodu prednost da kvalitetu a ne kvantitetu.

Posjeta izvršnog direktora FEE je izazvala pažnju medija, pa su uslijedila gostovanja na jutarnjem programu TV Vijesti, te programima Radio Crne Gore, Radio Tivtra, Radio Budve i Radio Kotora.

međunarodna bf kontrola međunarodna bf kontrola međunarodna bf kontrola

Ovdje možete preuzeti i preslušati radio emisije:

Prvi dan kontrole plaža - Radio Tivat (mp3 6.9MB)

Drugi dan kontrole plaža - Radio Crne Gore (mp3 7.2MB)