NVO "EKOM" pozvana je da učestvuje na redovnim godišnjim seminarima za organizaciju kupališta koje u sklopu priprema za sezonu organizuje JP za upravljanje morskim dobrom. Seminari se organizuju tokom 3 dana - 27. marta za opštine Tivat, Kotor i Budva, 29. marta za opštinu Herceg Novi i 03. aprila za opštine Ulcinj i Bar.

seminar seminar

Okupljenim zakupcima plaža predstavljen je program Plava zastavica odnosno njegovi kriterijumi i obaveze operatera kupališta. Pozvani su zainteresovani da se prijave za pilot fazu kampanje u ovoj sezoni. Rok za predaju popunjenih upitnika je 27. april.
Ovdje možete preuzeti formulare: