30god-pz

Total Beach_Access

Izbor jezika
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Pretraga sajta

Predlog za eko akciju na pješčanim plažama sa Plavom zastavicom: tačno u podne 25. juna 2011. uhvatite se za ruke za čiste plaže i morsku sredinu

Hands Across the Sand“ je pokret koji su prošle godine pokrenuli ljudi sa Floride bez obzira na politička opredjeljenja i granice. Pokret se bavi zaštitom obalnih ekosistema, okeana i mora, živog svijeta u njima.

U prvoj godini ove akcije učestvovalo je 48 zemalja, uključujući i neke sa Plavom zastavicom.

Zbog svoje jasne ekološke poruke, ova aktivnost se od ove sezone preporučuje i plažama sa Plavom zastavicom, koja se lako organizuje a promoviše ekološko obrazovanje i informisanje.

Uhvati se za ruke Uhvati se za ruke Uhvati se za ruke

Ukoliko želite da se priključite, neophodno je da se da se registrujete on-line za manje od 3 minuta na http://www.handsacrossthesand.com/organize-join-a-beach/

Kako izgleda sam dogadjaj 25. juna 2011.?

 • korak 1: okupljanje u 11 sati po lokalnom vremenu, bez obzira na vremenske prilike

 • korak 2: uhvatite se za ruke tačno u podne i na 15 minuta formirajte „živi štit“ od zagadjenja mora

 • korak 3: ostavite iza sebe samo stope u pijesku

Vaša poruka je „Da“ čistoj životnoj sredini, čistom moru, čistoj energiji, reciklaži, zaštiti ugroženih biljnih i životinskih vrsta ...

Još nekoliko savjeta:

 • kreirajte što duži niz povezanih ljudskih ruku ili više manjih redova

 • uživajte u vremenu provedenom sa ljudima koji dijele vaše stavove

 • poštujte i stavove ljudi koji se ne slažu sa ovom akcijom

 • koristite odobrene pristupe plaži i parking prostore

 • nemojte ugrožavati staništa biljnih i životinjskih vrsta na plaži i u okolini

 • animirajte lokalno stanovništvo i turiste na plaži

 • obavjestite štampane i elektronske medije

 • pošaljite fotografije i izvještaj sa dogadjaja...

Više detalja o dosadašnjim rezultatima na webstranici: http://www.handsacrossthesand.com