NVO “EKOM“, kao nacionalni operater Plave zastavice u Crnoj Gori pripremila je Priručnik za marine sa plavom zastavicom. Pripremu i štampu, finansijski je pomoglo Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine preko konkursa za NVO u 2009. godini.

Ovim priručnikom, na popularan način su prikazane osnovne karakteristike Plave zastavice, kako u svijetu tako i kod nas, pregled i objašnjenja 24 kriterijuma za marine.

Priručnik je urađen sa velikim brojem fotografija i ilustracija, a u pripremi materijala su korišćene publikacije iz više zemalja (Hrvatska, Slovenija, Španija, Danska, Turska, Grčka, Rusija, Novi Zeland...) kako bi se što slikovitije predstavili pojedini segmenti Plave zastavice za marine.

Objašnjenja data u priručniku predstavljaju interpretaciju kriterijuma Plave zastavice od strane Međunarodne koordinacije programa i namjenjena su upravama marina koje žele da se prijave za program, kako bi razumjeli zahtjeve koji se moraju ispuniti prije nego što mogu dobiti Plavu zastavicu. Korisna su i kasnije radi lakšeg praćenja sezone i kontrole ispunjenosti kriterijuma.

Kako je od 2010. godine počela, po prvi put u Crnoj Gori, pilot faza za Porto Montenegro u Tivtu, ovaj priručnik će svakako pomoći upravi ove marine da lakše savlada probnu sezonu i ispuni kriterijume za narednu godinu. Svakako, ovaj Priručnik biće pomoć i ostalim marinama u zemlji da se prijave za Plavu zastavicu.

Priručnik u 'pdf' formatu možete preuzeti ovdje.