Od 12. do 15. oktobra u hotelu "Queen of Montenegro" u Bečićima je održan godišnji skup nacionalnih operatera Plave zastavice iz 33 zemlje svijeta. To je bila prilika da nacionalni koordinatori i sponzori razmjene iskustva u sprovođenju kampanje u svojim zemljama kao i da dogovore aktivnosti u narednom periodu.


Crna Gora je još 2003. godine pristupila kampanji i u proteklim godinama su postignuti zavidni rezultati na našim plažama sa Plavom zastavicom, tako da dodjeljivanje organizacije ovog skupa predstavlja i priznanje NVO "ECOM", nacionalnom operateru kampanje za uspješan rad.
Organizaciju skupa su pomogli: Javno preduzeće za upravljenje morskim dobrom Crne Gore, Hotel "Queen of Montenegro", Ministarstvo turizma Crne Gore, Nacionalna turistička organizacija, turističke organizacije Budve i Kotora, te MonteCEP.

Plava zastavica simbolizuje očuvanu, sigurnu i ugodnu životnu sredinu namijenjenu odmoru i rekreaciji, dobro razrađen sistem upravljanja obalnim područjem i održivi razvoj u turizmu. Plaža nosilac Plave zastavice šalje jasnu turističku poruku koja se temelji na visokom kvalitetu usluge, čistoći mora i obale, opremljenosti i uređenosti plaže.

Značaj kampanje «Plava zastavica» za razvoj Crne Gore kao visokokvalitetne i ekskluzivne turističke destinacije je nesporan, pogotovu kada se ima u vidu činjenica da plaže predstavljaju značajan segment crnogorskog turističkog proizvoda, te da kvalitet njihove ponude ostavlja najjači utisak na turiste.
Za doprinos podizanju kvaliteta turističke ponude NVO „EKOM“, kao nacionalnom koordinatoru kampanje, dodijeljeno je prestižno priznanje u turizmu „Wild Beauty Award“ u 2005. godini.

Kampanju Plava zastavica vodi međunarodna neprofitna nevladina organizacija Fondacija za ekološku edukaciju (FEE), sa svojim članicama u 43 zemlje. Nacionalni operater za realizaciju kampanje u Crnoj Gori je NVO "EKOM", a imajući u vidu njen značaj od samog početka 2003. god, kampanju podržavaju i partneri su u njenoj realizaciji i Ministarstvo turizma i Javno preduzeće za upravljanje Morskim dobrom. Smatrajući da je broj plaža sa Plavom zastavicom svojevrsno, međunarodno priznanje za kvalitetan posao koji obavlja JP "Morsko Dobro", ovo preduzeće je ujedno i generalni sponzor kampanje od samog početka, i snosi troškove godišnje članarine, nabavke Plavih zastavica, troškove učešća na medjunarodnim i domaćim sastancima i seminarima i slično.

Kao i svake godine, Ministarstvo turizma donosi Rješenje kojim se obrazuje Nacionalna komisija za sprovođenje kampanje „Plava zastavica“ u Crnoj Gori. Zadatak ove komisije je da ocjeni pristigle kandidature za Plavu zastavicu i da preporuku Međunarodnom žiriju, koji donosi finalnu odluku.

Kampanja se odvija u dvije faze. U prvoj godini dodjeljuje se sertifikat kandidata, te se nakon uspješno završene pilot faze, to kupalište može kandidovati za Plavu zastavicu kod Međunarodnog žirija.

Sva kupališta uključena u Kampanju, od ove godine, moraju ispuniti 29 kriterijuma koji predstavljaju osnov za dodjeljivanje Plave zastavice. Zajedničko im je da se odnose na: ekološko obrazovanje i informisanost; kvalitet vode; ekološko upravljanje; bezbijednost i usluge;

Pored redovnih poslova na uređenju i održavanju čistoće, posebna pažnja se posvećuje organizovanju i opremanju spasilačke službe, postavljanju informativnih tabli sa kupališnim redom, informacijama o Kampanji Plava zastavica i informacijama o zaštiti životne sredine, redovno se, u periodu od maja do septembra, vrši analiza kvaliteta morske vode, a rezultati su vidno istaknuti. Kao najzanimljivija obaveza korisnika plaža sa Plavom zastavicom jeste organizovanje 5 ekoloških akcija tokom sezone koje imaju promotivno edukativni karakter.

Broj plaža nosilaca plave zastavice u Crnoj Gori iz godine u godinu raste. Počelo sa sa 6 plaža u 2004. godine, naredne 2005. bilo je 10 kupališta, a ovaj trend je nastavljen i u ovoj godini tako da se na crnogorskim plažama vijorilo 13 Plavih zastavica.