30god-pz

Total Beach_Access

Izbor jezika
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Pretraga sajta

 

Međunarodni žiri kampanje Plava zastavica je na svojoj sjednici pregledao i odobrio svih 15 crnogorskih kandidatura za Plavu zastavicu u 2006. godini. U svom pismu nevladinoj organizaciji "ECOM" koja je nacionalni operater za Plavu zastavicu u Crnoj Gori, Malkom Pauel, predsjednik međunarodnog žirija za Plavu zastavicu, pohvalio je profesionalno i uspješno vođenje kampanje u Crnoj Gori.

Međunarodni žiri za Plavu zastavicu, koji su ove godine činili predstavnici Svjetske turističke organizacije (WTO), Programa UN za životnu sredinu (UNEP), Medjunarodne spasilačke federacije (ILS), Svjetske Unije za zaštitu prirode (IUCN), Međunarodne komisije pomorske privrede (ICOMIA), Evropske unije za zaštitu obala (EUCC) i Fondacije za ekološku edukaciju (FEE) za 2006. godinu odobrio je 2549 Plavih zastavica za plaže i 638 Plavih zastavica za marine u 30 zemalja sjeverne hemisfere.

Nacionalni žiri za dodjelu Plavih zastavica u Crnoj Gori, koji je sastavljen od predstavnika Ministarstva turizma, Minsitarstva zaštite životne sredine i uređenja prostora, Morskog dobra Crne Gore, Lučkih kapetanija, Crvenog krsta Crne Gore i nevladinog sektora, pregledao je tokom marta pristigle prijave za Plavu zastavicu u 2006. godini i odobrio kandidaturu za 15 plaža, dok je za pilot fazu u 2006. godini odobreno 10 prijava.

Od 2006. godine, međunarodna kampanja Plava zastavica će se sprovoditi po djelimično izmijenjenim kriterijumima i novim uslovima kampanje, što je usvojeno na Godišnjoj skupštini operatera Plave zastavice 2005. godine u Letoniji.

Ove godine prvi put je prilikom ocjenjivanja kandidata korišćen jedinstven aplikacioni formular u svim zemljama koje sprovode Kampanju. Broj kriterijuma je povećan na 29, s tim da postoje odredjene regionalne razlike u njihovoj primjeni. Izvršena je i odredjena korekcija pojedinih kriterijuma, pa su neki prerasli iz preporučujućih u imperativne. Tako, od ove sezone, na području Evrope, pa samim tim i Crne Gore, od ukupnog broja kriterijuma 23 su imperativna, četiri preporučujuća, a dva se ne primjenjuju (zaštita koralnih grebena i patrole na plažama).

Novina u Kampanji su i nacionalne komisije koje treba da obezbijede sistem ekološkog upravljanja i sprovode redovne ekološke provjere plažnih objekata i opreme. Takodje, od ove sezone se na novim plažama koriste i redizajnirane informativne table prema zajedničkim okvirima koje važe za sve zemlje u Kampanji.

Medjunarodna koordinacija u saradnji sa UNEP-om, uoči 20-godišnjice kampanje priprema trojezični Priručnik o Plavoj zastavici sa prikazom kampanje i ulogama partnera kako na medjunarodnom tako i na nacionalnom i lokalnom nivou.

Kampanja Plava zastavica dobila je 2005. godine nagradu »Wild Beauty Award« u kategoriji kampanje koja je doprinijela kvalitetu turističke ponude.

U oktobru 2006. godine Crna Gora će biti domaćin Godišnje skupštine operatera Plave zastavice iz svih zemalja koje sprovode Kampanju.anje

Početak kampanje Plava zastavica u Crnoj Gori, biće obilježen svečanim podizanjem Plave zastavice na plaži "Queen of Montenegro beach" u Bečićima, 5. juna čime će se simbolično i obilježiti Svjetski dan zaštite životne sredine.

Plaže na kojima će se u 2006. godini vijoriti Plave zastavice su:

1. Plaža “Porto" Žanjice, korisnik Marović Miloš
2. Plaža "Cuba Libre", Žanjice, korisnik Borislav Beko
3. Plaža "Stevuzo" uvala Dobreč, Herceg Novi, korisnik Banićević Zoran
4. Plaža “Yahting Club 32", Herceg Novi, korisnik doo "RokSport"
5.
Plaža "Club Hotel Riviera", Njivice, korisnik: RMDR- Club Hotel Riviera"
6. Plaža “ Kalardovo", Tivat, korisnik doo "Kalardovo"
7. Plaža "Mogren 1", Budva, korisnik doo"Stradija"
8. Plaža "Sveti Toma", Bečići, korisnik doo "ANT"
9. Plaža "Queen of Montenegro beach",Bečići, korisnik "Springer and Pletzer"
10. Plaža "Crvena plaža", Bar, korisnik: Šćekić Darko
11. Plaža “Paradizo", Utjeha, Bar, korisnik "MV Print"
12. Plaža "Miami", Velika plaža, Ulcinj, korisnik doo "HIB Sistem"
13. Plaža "Tropicana", Velika plaža, Ulcinj, korisnik doo "Tropicana"
14. Plaža "Toni Grill", Velika plaža, Ulcinj, korisnik doo "Toni Grill"
15. Plaža "Don Beach", Ulcinj, korisnik Lunjić Senada

Plaže na kojima će se u 2006. godini spovesti Pilot faza kampanje su:

1. Plaža hotela "Plavi horizonti", Tivat, korisnik HTP "Primorje"
2.
Plaža hotela "Maestral", Pržno, korisnik HTP "Hit Montenegro"
3. Plaža “Escallera beach", Jaz, korisnik DOO "Escallera"
4. Plaža “Blue Beach”, Jaz, korisnik Mikijelj Dragan
5. Plaža "S and I Beach", Jaz, korisnik "S and I Company"
6. Plaža "Sveti Stefan II", korisnik Samardžić Nenad
7. Plaža "Centar", Sutomore, korisnik Ćeklić Pavle
8. Plaža "Tanga beach", Budva, korisnik "Montenegro holidays"
9. Plaža "Safari", Velika plaža, Ulcinj, korisnik DOO "Dely Petrol"
10. Plaža "Big Blue", Arza, korisnik "Milinić M and L"