Početkom aprila 2006. iz štampe je izašao «Prirucnik za kampanju Plava zastavica u Crnoj Gori« koji je namjenjen turistickim organizacijama, korisnicima plaža i marina, lokalnim samoupravama, nevladinim organizacijama i medijima. Izradu i štampu je finansijski obezbijedilo Ministarstvo turizma Crne Gore, a svoj doprinos su dali i Morsko Dobro Crne Gore, Turisticka organizacija Crne Gore, Crveni krst Crne Gore i ekološke nevladine organizacije sa primorja.

Priručnik obuhvata: generalni prikaz kampanje Plava zastavica u svijetu i u Crnoj Gori, pregled ekoloških i edukativnih aktivnosti u okviru kampanje koje se sprovode u drugim zemljama i kod nas, objašnjenje imperativnih i fakultatitvnih kriterjuma za plaže i marine. Priručnik je namjenjen turističkim organizacijama, korisnicima plaža i marina, lokalnim samoupravama, nevladinim organizacijama i medijima.

Promocija Priručnika se očekuje sredinom aprila, a njegovu pripremu i štampu je finansijski pomoglo Ministarstvo turizma RC.