30god-pz

Total Beach_Access

Izbor jezika
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Pretraga sajta

Od 5. juna ove godine, na crnogorskim plažama vijoriće se 10 plavih zastavica, a što je odlučeno 29. aprila na zasjedanju Medjunarodnog žirija kampanje u Kopenhagenu.

Kampanja Plava zastavica se u Crnoj Gori sprovodi od 2003.godine, od kada je NVO "EKOM" postala član Fondacije za ekološku edukaciju (FEE) i time stekla pravo da bude Nacionalni opeater za Plavu zastavicu u Crnoj Gori. Kampanja Plava zastavica u Crnoj Gori se sprovodi uz finansijsku podršku Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma RCG.

Po odluci Nacionalne komisije, formirane od strane Ministarstva turizma, kampanja Plava zastavica u Crnoj Gori se odvija u dvije faze, odnosno, zainteresovanom kupalištu se u prvoj godini dodjeli sertifikat kandidata, te se nakon uspješno završene pilot faze, to kupalište može kandidovati za Plavu zastavicu kod Međunarodnog žirija.

 

 

Pripreme za ovogodišnju sezonu počele su na seminaru za kampanju Plava zastavica, koji održan je 15. februara 2005. godine u Bečićima, kada su predstavljeni uslovi za Kampanju u 2005. godini i podjeljeni formulari za prijavu plaža. Rok za dostavljanje prijava za Plavu zastavicu i za sertifikat za Plavu zastavicu bio je 25. februar 2005.godine. Do datog roka pristiglo je 25 prijava, od čega 18 prijava za Plavu zastavicu (svi prošlogodišnji nosioci Plave zastavice i nosioci sertifikata) i 7 prijava za sertifikat Plave zastavice (plaže koje po prvi put konkurišu).

Sastanak Nacionalne komisije je održan 10. marta 2005. godine u Budvi, kada je obavljen pregled i ocjenjivanje kandidata za Plavu zastavicu i pilot fazu u ovoj sezoni, uzimajući u obzir: ispunjenost 27 kriterijuma kampanje posebno, kvalitet morske vode, ekološko edukativne akcije, organizaciju kupališta, bezbjednost pristupa plaži, ekološki i organizacioni odnos korisnika. Na osnovu izvještaja nacionalnog koordinatora, izvještaja o kontroli kupališta od strane predstavnika Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, kao i na osnovu popunjenih i predatih formulara od strane kandidata za Plavu zastavicu, Nacionalna komisija je uputila svoje predloge Medjunarodnom žiriju.
Do 20. marta 2005. godine nacionalni operater je popunio bazu podataka na web site-u www.blueflag.org, pripremio fizibiliti studije kandidata za Plavu zastavicu i dostavio ih u propisanom roku do 30. marta 2005.godine Međunarodnom žiriju na ocjenjivanje.

Na svom zasjedanju krajem aprila, Medjunarodni žiri, koji sačinjavaju predstavnici Svjetske turističke organizacije (WTO), Programa UN za životnu sredinu (UNEP), Medjunarodne spasilačke federacije (ILS), Evropske unije za zaštitu obala (EUCC) i Fondacije za ekološku edukaciju (FEE), donio je odluku da se Plava zastavica dodjeli za slijedećih 10 crnogorskih plaža: plaža Dobreč, kupališta Cuba libre i Porto na Žanjicama (opština Herceg Novi); Plavi horizonti i Kalardovo (opština Tivat), Mogren I, Ocaso na kraju Slovenske plaže i Sveti Toma u Bečićima (opština Budva), kupalište Paradiso u uvali Utjeha (opština Bar) i Tropicana na Velikoj plaži (opština Ulcinj). Ovo je povećanje u odnosu na prošlu godinu, Kada je Crna Gora ima 6 plavih zastavica.

Status kandidata u ovoj sezoni imaće 15 kupališta, i ukoliko uspješno prodju ovogodišnju pilot fazu, moći će da konkurišu za Plave zastavice u 2006. godini. To su: plaža Njivice - Club Hotel Rivijera i Yachting club 32 (opština Herceg Novi); Carine u Risnu (opština Kotor); dijelovi plaže Jaz "S&I Beach Life", "Escalera" i "Blue Beach", dio plaže u Bečićima - Hotel "Panorama", plaža Pržno - Hotel Maestral, Kraljičina plaža – Miločer i dio plaže Sveti Stefan II (opština Budva), dio plaže Čanj - Biserna obala i Crvena plaža (opština Bar) i kupališta "Miami" i "Tony Grill " na Velikoj plaži kao i "Le St. Torpez”, Borova šuma (opština Ulcinj).

S obzirom da je zvanično najavljena međunarodna kontrola tokom 2005.godine, nacionalni operater preduzeće sve mjere da se do 5. juna 2005.godine obezbjedi ispunjenost svih kriterijuma na plažama sa Plavom zastavicom. Nacionalna komisija insistira da kupališta, do podizanja Plave zastavice, imaju potpisane Ugovore sa JPMDCG i dobiju saglasnost za rad za tekuću sezonu.

Nacionalni operater NVO “EKOM”, će tokom sezone inovirati web site www. plava-zastavica.cg.yu, koji je pokrenut prošle godine u saradnji sa Ministarstvom turizma, a za narednu sezonu priprema se Priručnik o sprovodjenju kampanje u Crnoj Gori sa prikazom novih 29 kriterijuma za plaže i predlozima ekoloških aktivnosti, a što bi trebalo da pomogne kandidatima prilikom popunjavanja formulara i kasnije tokom vodjenja kampanje.

Svečani početak ovogodišnje kampanje je predvidjen 5. juna, na Svjetski dan životne sredine, kada će na kupalištu Tropicana na Velikoj ulcinjskoj plaži biti podignuta prva Plava zastavica u 2005. godini i biti uručena ova prestižna eko-turistička znamenja za ostalih devet crnogorskih plaža. Ujedno će biti dodjeljeni i sertifikati za kupališta u pilot fazi. Po običaju, na plaži će biti održana i ekološko-edukativna akcija, koju ove godine organizuje NVO "Kalimera" u saradnji sa zakupcem Sulejmanom Bajramovićem.